Házirend

 •  Szeretettel köszöntjük vendégeinket! A biztonságos és zavartalan szórakozás érdekében kérjük tisztelettel a házirend betartását! A rendezőség jogosult a házirend megzavarására irányuló viselkedést megakadályozni és felszólítás után a rendzavarót kivezetni a fesztivál területéről.  A rendezvény és a fürdő házirendje együttesen érvényes minden résztvevőre! A belépéssel a házirendet Ön elfogadta!
 • Csak és kizárólag az adott napra érvényes fesztiválkarszalaggal, illetve bérlettel tartózkodhat a rendezvényen!
 • A napi karszalagok 09:00-tól másnap 09:00-ig érvényesek.
 • A rendezőség jogosult a rendezvény időtartama alatt a rendezvény területén a karszalagok érvényességét ellenőrizni, a jogosulatlan, vagy érvénytelen karszalagot viselő személyt kivezetni a fesztivál területéről.
 • A fesztiválbérlet 2015.08.07. 14:00 órától - 2015.08.10. 12:00 óráig érvényes. Ezután a rendezősségnek jogában áll a terület kiüríttetése.
 • A szervezőség a motorparkolóra a fesztivál ideje alatt őrzést biztosít, azonban a járművekért semmilyen felelősséget nem vállal. A motorkerékpár a parkolóból csak a forgalmi engedély és a személyi igazolvány együttes felmutatásával vihető ki.
 • A közönség elől elzárt, szalaggal vagy kordonnal elválasztott technikai területekre illetékteleneknek szigorúan tilos és balesetveszélyes a belépés.
 • A medencék használata alkoholos állapotban és fürdőruha nélkül tilos!
 • Károkozásért és medenceszennyezésért az okozó teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik!
 • A fesztivál ideje alatt a Tisza vizében fürödni szigorúan tilos!
 • Vigyázzon értékeire, azok eltűnéséért felelősséget nem vállalunk!
 • Sátorozni a fürdő területén kizárólag a campingnek kijelölt területen lehet.
 • Szúró, vágó eszközt, egyéb fegyvernek minősíthető tárgyat szigorúan tilos a rendezvény területére behozni! A rendezőség jogosult a csomagokat és a ruházatot átvizsgálni, a fegyvernek minősíthető tárgyakat elkobozni és csak a rendezvényről való távozás után visszaadni.
 • A rendezvény területén engedély nélkül tüzet gyújtani tilos!
 • Üveges italt és üvegpoharat szigorúan tilos és balesetveszélyes a rendezvény területére behozni! A rendezőség jogosult az üveges italt elkobozni és csak a távozás után visszaadni.
 • 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak alkoholt! A rendezőség az alkoholos állapotban lévő kiskorúakat jogosult kivezetni a fesztivál területéről és átadni az illetékes hatóságoknak.
 • Túlzott és mértéktelen alkoholfogyasztás balesetveszélyes és a felnőtt szervezetet is megterheli, ezért a fesztivál területére nem ott vásárolt, ismeretlen eredetű szeszes italt, vagy alkoholmentes italnak álcázott egyéb italt behozni tilos. A rendezőség jogosult a csomagokat átvizsgálni és az italokat elkobozni.
 • Sérült karszalagot tulajdonosa köteles azonnal jelenteni a rendezőségnek, akik a sérülés megvizsgálása után döntenek a karszalag díjmentes cseréjének jogosságáról.
 • Kép- és hangfelvétel készülhet a rendezvényen, amelynek szereplői a fesztivál területére történő belépéssel hozzájárulnak a felvételek tartalmának promóciós célra való korlátlan használatához. A rendezvényen készült felvételek a rendezőség tulajdonát képezik!

Jó szórakozást kívánunk!